ความเป็นมาของเอลเคน

มร. เอ เค ตัน (Mr. A.K. Tan) และ มร. เอส แอล โฮ (Mr. S.L. Ho) ผู้ก่อตั้งทั้งสองท่านพบกันครั้งแรกในชั้นเรียนโปรแกรมการอบรมการพูดในที่สาธารณะ ทั้ง 2 ท่านอยากที่จะพัฒนาตนเองเพื่อที่จะช่วยพัฒนาผู้อื่น ทั้งสองมีวิสัยทัศน์เดียวกัน คือ การเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตด้วยการให้ความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพบุคคลจึงร่วมกันก่อตั้งเอลเคนขึ้นในปี 1995

 

ในยุคแรกของเอลเคนเป็นช่วงที่น่าท้าทายและแข่งขันกันสูงมาก อย่างไรก็ตามเอลเคนยังคงมุ่งมั่นในพันธกิจในการเป็นผู้นำบริษัทขายตรงที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น

ด้วยความที่เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนได้ด้วยคน เราได้ปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับพนักงานของเราในทุกระดับชั้นเพื่อให้พนักงานได้รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของอนาคตของตัวเอง จึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า ใจถึงใจ ที่มุ่งเน้นถึงความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียว และความไว้เนื้อเชื่อใจกัน จับมือกันก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อคุณค่าชีวิตที่ดีกว่าร่วมกัน

 

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งสร้างคนในทุกช่วงของชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหน มีพื้นเพ เชื้อชาติ และภาษาอะไรก็ตาม เพื่อให้ถึงฝั่งฝัน เราอบรมและให้ความรู้และมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับบุคคลากรของเราผ่านการอบรมคุณภาพและการแชร์ความรู้ ก้าวเดินไปพร้อมกับพวกเขาเพื่อช่วยพวกเขาสร้างธุรกิจ

โอกาสที่มอบให้จากเอลเคนมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่า อิสรภาพทางเวลาที่เหนือกว่า และหนทางสู่ความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นรางวัลตอบแทนให้กับการทำงาน

 

ที่เอลเคน เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคล ผลิตภัณฑ์ การวิจัยและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ การผลิตและการกระจายสินค้า การบริการ และรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ด้วยความกระตือรืนล้นและความมุ่งมั่นจึงทำให้เราเป็นบริษัทขายตรงสัญชาติมาเลเซียที่ติดอันดับ 1 ใน 50 ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น (MLM) ของโลก และเป็นบริษัทที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทขายตรงชั้นนำของโลกที่จัดอันดับโดยหนังสือ Direct Selling News (DSN)

และด้วยสำนักงานใน 10 ประเทศ และผู้จำหน่ายกว่า 400,000 คน สิ่งที่ทำให้เราโดดเด่น คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการเสริมอาหาร ความงาม รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศและการยืนหยัดในคุณภาพทำให้เราได้รับรางวัลและเกียรติบัตรระดับนานาชาติ

 

วิสัยทัศน์ของเอลเคนรวมเราเป็นหนึ่งเดียว เรารวมแรงรวมพลังกันสร้างคน ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า และพวกเขาก็สร้างคนต่อๆ ไปเพื่อให้ไปถึงฝั่งฝันเช่นกัน

ศูนย์กลางสำคัญของเอลเคน คือ บุคคลากร ผลิตภัณฑ์ โอกาส วัฒนธรรม และค่านิยม ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่น เรายังคงมุ่งมั่นก้าวต่อไปข้างหน้าพร้อมกับยึดถือปฏิบัติตามรากฐานธุรกิจของเรา เพื่อที่จะสร้างคนและจะยังคงสร้างมาตรฐานที่ดีต่อไป