วิสัยทัศน์ของเรา

สร้างคุณภาพชีวิตไปด้วยกัน

ภารกิจของเรา

วัตถุประสงค์ของเรา จะทำให้เรามีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คน

เรามุ่งเน้นการสร้างคนและเชื่อว่าเราสามารถสร้างคนจากทุกสาขาวิชาเพื่อให้ได้สิ่งที่พิเศษสุดในชีวิต

เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลและดีที่สุดซึ่งจะช่วยให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและตอบสนองได้มากขึ้นตามที่เราต้องการ

การฝึกอบรมและการแบ่งปันความรู้ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่คนของเราในการสร้างธุรกิจและสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยการจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม


เป็นองค์กรการขายตรงชั้นนำระดับโลกที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ,บริการและความรู้

คุณค่าของเรา

คุณค่าและค่านิยมของเรายังคงเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของ Elken เนื่องจากรูปแบบวัฒนธรรมของเรา และเสริมสร้างชีวิตอย่างมีจุดหมาย

คุณภาพ

คุณภาพของ Elken ครอบคลุมทั้งผู้คน,ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นแนวทางการดำเนินวิถีชีวิตของเรา

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของเรา เราปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการปฏิบัติที่ดีที่สุด

เคารพ

เราตระหนักถึงความหลากหลายทางฐานะและเคารพในลักษณะเฉพาะของพนักงานผู้เกี่ยวข้องทางสังคมและสภาพแวดล้อมของเรา

ความชอบ

เราสนับสนุนทัศนคติที่ดีที่สุดซึ่งมอบความเป็นเลิศ เรามีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง

เราส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกขั้นตอนของวิธีการ ใน Elken เราสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในคนของเราโดยการให้ความสามัคคีและไว้ใจในขณะที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุความฝันของเรา

ทั้งหมดของเราที่มีความมีคุณค่าและความเป็นรากฐานและวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยหัวใจของเรา … นี่คือวิถี Elken


เป็นองค์กรการขายตรงชั้นนำระดับโลกที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ,บริการและความรู้