มิส ลู เซียว ติน

รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม

elken-management-msloo

เซียว ติน ได้จัดทำแผนพัฒนาและนำนโยบายด้านพัฒนามนุษย์และการริเริ่มต่างๆของ Elken ไปใช้ในตลาดระดับภูมิภาคทั้งหมด ในฐานะหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล เธอเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์การสรรหาบุคลากร วางแผนการทำงานการเข้าออกของพนักงาน และผลประโยชน์ของพนักงาน และโครงการพัฒนาพนักงานสำหรับองค์กร

นอกจากนี้ เซียว ติน มีส่วนช่วยในการขยายแผนการและโครงการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการสรรหาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร สิ่งนี้ทำให้ Elken ได้รับรางวัล HR Asia Awards สำหรับบริษัทฯ ที่ดีที่สุดในการทำงานในเอเชียในปี 2014 และ 2015

เซียว ติน มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมทรัพยากรบุคคล เธอดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมภาคพื้นดินของ Cathay Pacific Airways ในฮ่องกง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรในภูมิภาคของกลุ่มการเงิน Hong Leong Financial และหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลใน Green Packet Bhd เธอจบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สังคมจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ ประเทศมาเลเซีย