รางวัลและเกียรติคุณ

รางวัลการันตีมาตรฐานอันโดดเด่นของเรา

 

เอลเคนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจการขายตรงด้วยโครงสร้างการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง แผนธุรกิจการเงินดีและรางวัลต่างๆ ประกอบกับบุคคลากรที่ยอดเยี่ยมช่วยสร้างรากฐานที่ดีให้กับอนาคต

ชื่อเสียงและความเป็นผู้นำ

ด้านนวัตกรรม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน