เงื่อนไขการใช้งาน

1. การรับทราบและยอมรับเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้งานนี้ใช้กับเว็บไซต์ของ Elken ตั้งอยู่ที่ www.elkenglobal.com และเว็บไซต์ในเครือที่ เชื่อมต่อกับ www.elkenglobal.com โดย Elken, บริษัทลูกและบริษัทในเครือ รวมถึงเว็บไซต์ Elken ทั่วโลก (เรียกรวมว่า “ไซต์”) “ไซต์” เป็นสมบัติของ Elken Global Sdn Bhd (“Elken”) เว็บไซต์มี Elken เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการ การใช้เว็บไซต์นี้ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขที่แจกแจงในเอกสารนี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอ่านได้ที่ http://www.elkenglobal.com/privacy-policy/ เงื่อนไขนี้
อาจถูกปรับปรุงหรือแก้ไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ขอแนะนำให้ท่านอ่านเงื่อนไขนี้อย่างละเอียด การที่ท่าน เข้าเว็บไซต์นี้และเพจต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ท่านได้ยอมรับการผูกพันกับเงื่อนไขด้านล่างนี้อย่างไม่มีข้อแม้ และไม่สามารถเพิกถอนได้ หากท่านไม่ยอมรับกรุณาอย่าเข้าเว็บไซต์นี้และเพจต่างๆ ของเว็บไซต์นี้

2. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้และเพจต่างๆ ในนี้ถูกกำหนดโดยและตีความตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย และ ท่านจะต้องยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแห่งศาลประเทศมาเลเซีย

3. การใช้งานระหว่างประเทศ

เว็บไซต์นี้ถูกควบคุมและนำเสนอโดยสำนักงานของ Elken ในประเทศมาเลเซียเท่านั้น ไม่มีถ้อยแถลง ว่าว่าเว็บไซต์นี้เหมาะสม และ/หรือ จัดทำเพื่อการใช้งานในสถานที่อื่น หากท่านเข้าเว็บไซต์นี้จาก ตำแหน่งนอกเหนือขอบเขตอำนาจการควบคุมของศาลและกฎหมายของประเทศมาเลเซียถือเป็นการ ตัดสินใจของท่านเองและท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ ระดับนานาชาติว่าด้วยการใช้งานออนไลน์ เนื้อหาอินเทอร์เน็ตและโดยเฉพาะการส่งข้อมูลเทคนิคออก จากประเทศที่ท่านพำนัก

4. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์การใช้สองประการเพื่อการศึกษาและการพาณิชย์ จึงเหมาะสำหรับบุคคลอายุ ต่ำกว่า 13 ปี หากท่านอายุต่ำกว่า 13 ปี ท่านควรได้รับอนุญาตจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบให้ใช้เว็บไซต์นี้

5. ข้อมูลที่เราสังเกตการณ์หรือรวบรวมด้วยเทคโนโลยี

ก. ข้อมูลเนวิเกชั่น

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์นี้ เรารวบรวมข้อมูลเนวิเกชั่น ได้แก่ ชนิดของเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ชนิดของแพลตฟอร์ม จำนวนคลิก ชื่อโดเมน เพจที่เข้าชม ระยะเวลาที่ใช้กับเพจนั้นๆ วันและเวลาที่ท่านร้องขอ การแสดงตัวของผู้ให้บริการ หมายเลขไอพีแอดเดรส ไซต์ที่นำท่านเข้ามา และไซต์ที่ท่านออกไปสู่ ข้อมูลเนวิเกชั่นส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลนิรนามในความหมายว่าไม่มีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวตนท่านได้โดยตรง อย่างไรก็ตามเราอาจเชื่อมโยงข้อมูลเนวิเกชั่นนี้กับข้อมูลส่วนตัวของท่าน (หากมี) และสามารถดำเนินการตาม”วัตถุประสงค์”ที่แจ้งไว้ในถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Elken

เราอาจจะใช้เทคนิคอื่นๆ ในการติดตามแบบแผนการใช้งานออนไลน์ของท่านอย่างไม่ระบุตัวตน (หมายถึงในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้) บนเว็บไซต์หรือบนอีเมลของเราที่ส่งถึงท่าน

ท่านโพสต์เนื้อหาบน “ไซต์” บนความเสี่ยงและความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ เนื้อหาที่ท่านหรือบุคคลอื่นโพสต์ให้ท่าน

แม้ว่าเราจะอนุญาตให้ท่านเลือกตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่จำกัดการเข้าถึงเพจของท่าน กรุณารับทราบว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถผ่านเข้าได้

เราไม่รับผิดชอบต่อการหลีกเลี่ยงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยบน“ไซต์”

ท่านเข้าใจและรับทราบว่าสำเนาข้อมูลอาจยังสามารถเข้าดูได้ในเพจที่เก็บหรือถูกจัดเก็บไว้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์แม้ว่าเนื้อหานั้นจะถูกลบออกไปแล้ว

ข. คุกกี้และ clear gif

เพื่อให้เราเข้าใจว่าท่านทำอะไรขณะใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราใช้ฟังก์ชั่นเบราว์เซอร์ที่รู้จักในนามว่าคุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่านเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน มันถูกใช้สำหรับดูการเส้นทางการท่องเว็บของท่านบนเว็บไซต์ของเราและจดจำท่านได้เมื่อท่านกลับเข้ามา ช่วยทำให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ให้บริการลูกค้า ได้ดียิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ออนไลน์ที่เป็นส่วนบุคคลให้ท่าน และมอบข้อเสนอเฉพาะสำหรับท่านบนพื้นฐานรสนิยมและประวัติการเข้าชมเว็บที่เป็นเอกลักษณ์ของท่าน

เราใช้ clear gif (หรือที่เรียกว่าเว็บเบคอนหรือเว็บบั๊ก) บนเว็บไซต์และอีเมลของเรา clear gif คือไฟล์ภาพที่มีขนาดเล็กมากจนแทบมองไม่เห็นที่อยู่บนเว็บไซต์ ไฟล์เอกสารบนเว็บไซต์ หรือข้อความอีเมลช่วยให้เราดู URL ของเพจที่มี clear gif ปรากฏอยู่และดูเวลาที่เว็บไซต์หรืออีเมลที่เราต้องการทราบถูกเข้าชม clear gif บนอีเมลช่วยยืนยันการได้รับและการตอบอีเมลของเรารวมถึงการที่ท่านส่งต่ออีเมลของเราไปให้เพื่อนและครอบครัว และช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์ออนไลน์ที่เป็นส่วนตัวสำหรับท่านได้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้โดยรวมแล้วอาจช่วยให้เราได้รู้ว่าผู้ใช้งานออนไลน์ของเราโปรดปรานประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์แบบใดมากที่สุด ตัวอย่างเช่น จำนวนครั้งการเข้าถึงหรือจำนวนครั้งที่วิดีโอ วิดเจ็ต หรือสื่อต่างๆ เข้าไปใส่อยู่ในเครือข่ายโซเชียล และเป็นโซเชียลใดโดยใช้ข้อมูลที่ส่งเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา คุกกี้และ clear gif ยังช่วยให้เราเชื่อมโยงข้อมูลเนวิเกชั่นและการทำธุรกรรมออนไลน์ของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล) เราจะเชื่อมโยงข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของเราเท่านั้นซึ่งได้แก่: เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้ท่าน เพื่อ
ปรับปรุงธุรกิจของเรา เพื่อทำธุรกรรม และเพื่อทำการตลาดสำหรับสินค้าและบริการของเราผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่นอีเมล โฆษณาผ่านอุปกรณ์พกพา และทางไปรษณีย์ ยกตัวอย่างเช่นเราสามารถใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อระบุว่าท่านมีความสนใจจะเข้าร่วมอีเว้นท์พิเศษหรือไม่โดยดูจากความชอบของท่านผลลัพธ์สุดท้ายคือประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวออกแบบสำหรับความต้องการและรสนิยมของท่าน

เราใช้ข้อมูลนี้อย่างไร:

ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามช่วยเราวิเคราะห์เว็บไซต์และความชอบของผู้เข้าชมเว็บของเรา และอาจช่วยเราส่งโฆษณาสินค้าของเราไปถึงท่านในรูปแบบแบนเนอร์โฆษณาที่ปรากฏขึ้นเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่น (มักเรียกว่า “โฆษณาบนเครือข่ายออนไลน์”) ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการเหล่านี้และตัวเลือกของท่านสำหรับบริการนี้

ก. การวิเคราะห์

เราจ้างบริษัทวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจการใช้งานเว็บไซต์เราของท่านและความสามารถของเว็บเช่นวิดเจ็ตที่สามารถใส่ได้ บริษัทจะใช้เทคโนโลยีบางส่วนหรือทั้งหมดที่อธิบายอยู่ใน “ข้อมูลที่เราสังเกตการณ์หรือรวบรวมด้วยเทคโนโลยี”

การโฆษณา

เราอาจจะจ้างบริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามในการรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยใส่คุกกี้บนเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูล (ที่ไม่รวมชื่อที่อยู่ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ของท่าน) เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บของท่านในการส่งโฆษณาของเราที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นผ่านเครือข่ายโฆษณาออนไลน์ บริษัทเหล่านี้ส่งมอบข้อมูลนี้ให้เราด้วยซึ่งเราใช้วัดประสิทธิภาพโฆษณาของเรา

6. คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูล สินค้าและบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้อาจมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือพิมพ์ผิด ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว Elken มีสิทธิ์ที่จะจำกัด เพิ่ม แก้ไข หรือลบเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัทโดยแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าก็ได้

ข้อมูลทั้งหมดในนี้ไม่มีเจตนาเพื่อวินิจฉัย รักษา หรือทดแทนคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์การทดสอบทั้งหมดดำเนินการแบบปิดและแต่ละบุคคลจะมีผลตอบสนองและได้รับประโยชน์แตกต่างกันไป ข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง ณ เวลาที่ปรับปรุงเนื้อหาและเป็นสมบัติของ Elken Global Sdn. Bhd.เราใส่ใจดูแลให้ข้อมูลถูกต้องและบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และ/หรือการละเว้นของข้อมูลหรือความคิดเห็น คำแนะนำ การโฆษณารูปแบบ Product Placement ความเห็นลูกค้า และ/หรือ การสนับสนุนบนเว็บไซต์นี้ไม่ควรใช้แทนคำแนะนำ การวินิจฉัยและการรักษาของ
บุคลากรทางการแพทย์ และท่านควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ เจ้าหน้าที่การแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อขอคำแนะนำเฉพาะสำหรับสุขภาพ ความเป็นอยู่ สถานการณ์ ข้อจำกัดและความต้องการของท่าน อย่ารั้งรอการขอคำแนะนำหรือเข้ารับการรักษากับบุคลากรทางการแพทย์เพราะท่านได้อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ หากท่านคิดว่าท่านมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ต้องติดต่อแพทย์โดยทันที

ข้อมูล และ/หรือ สิ่งของนำเสนอต่อท่านในรูปแบบ “ตามสภาพจริง” และ “ตามที่มี” Elken ไม่รับผิดชอบต่อถ้อยคำและการรับประกันใดๆ ต่อความความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ ความเหมาะสม ความทันต่อเวลาของข้อมูล คำกล่าว เนื้อหา วัตถุ ภาพที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการในนี้ไม่ว่าถ้อยคำและการรับประกันใดๆทั้งหมดดังกล่าวจะระบุเอาไว้อย่างชัดเจนหรือโดยเป็นการส่อความ Elken จะพยายามแต่ไม่ถูกบังคับให้แก้ไขความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด การละเว้น หรือการพิมพ์ผิดของข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ และข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อมูลราคาและจำนวนสินค้าที่มีขายอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

Elken ไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตของสิ่งของหรือข้อมูลที่ถูกส่งออกหรือได้รับหรือส่งไม่ออกหรือไม่ได้รับหรือธุรกรรมที่เข้ามาหรือผ่านเว็บไซต์นี้ Elken ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการกระทำที่เป็นการข่มขู่ การหมิ่นประมาท อนาจาร น่ารังเกียจ หรือผิดกฎหมายของบุคคลอื่นหรือการละเมิดสิทธิผู้อื่นรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา Elken ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ส่งออกด้วยเว็บไซต์นี้โดยบุคคลที่สาม

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่น Elken ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อถ้อยคำและการรับประกันใดๆทั้งหมด ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงถ้อยคำหรือความเห็นของผู้ใช้งาน/ลูกค้า คุณสมบัติทางการค้าหรือความเหมาะสมของสินค้าต่อการใช้งานเฉพาะ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ไม่ว่าถ้อยคำและการรับประกันใดๆ ทั้งหมดดังกล่าวจะระบุเอาไว้อย่างชัดเจนหรือโดยเป็นการส่อความ นอกจากนี้ Elken ไม่รับประกันความปลอดภัยของบัญชีหรือว่าเว็บไซต์นี้ปราศจากสิ่งที่เป็นอันตรายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮคเกอร์ หรือการบ่อนทำลายอื่นๆ หรือว่าเว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์ทุกเวลา อย่างต่อเนื่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด

Elken และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ ผู้อำนวยการ หรือพนักงานไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือค่าใช้จ่าย ความเสียหายต่างๆ ดังนี้โดยปราศจากข้อจำกัด การสูญเสียกำไร เงินชดเชย ที่เกิดจากการผิดสัญญา ที่เกิดขึ้นได้ ทางตรง ทางอ้อม จำเพาะ ไม่ว่าจะเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ

 1. การใช้งานหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์นี้ ความล่าช้าของเว็บไซต์นี้หรือการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ได้โดยบุคคลใดๆ และ/หรือ
 2. การจัดหาหรือความล้มเหลวในการจัดหาบริการหรือข้อมูล สินค้า บริการ และภาพที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์นี้ หรือบนพื้นฐานของสัญญา ละเมิด ความรับผิดโดยคร่งครัด หรือ ไม่ว่าในกรณีอื่นใด และ/หรือ
 3. ความล้มเหลว ข้อผิดพลาด การละเว้น การขัดจังหวะ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการส่งผ่านข้อมูล และ/หรือ
 4. ความล้มเหลวของระบบหรือสายระบบ หรือมีไวรัสหรือมีการบ่อนทำลายด้านเทคนิค แม้ว่าElken และ/หรือพนักงานหรือผู้แทนของบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่าย

หากศาลที่มีเขตอำนาจตามกฎหมายพิจารณาว่าบทบัญญัติข้อใดก็ตามในเงื่อนไขฉบับนี้ปฏิบัติไม่ได้หรือบังคับใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม การปฏิบัติไม่ได้หรือบังคับใช้ไม่ได้จะไม่มีผลต่อการใช้และบังคับใช้บทบัญญัติข้อที่เหลืออื่นๆ ในเงื่อนไขนี้ การสละสิทธิ์ใดๆ ของ Elken ที่ยืนยันหรือบังคับการใช้งานที่เคร่งครัดของเงื่อนไขหรือบทบัญญัติข้อใดก็ตามในนี้หรืออื่นๆ ไม่สามารถตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์การฝ่าฝืนที่เกิดขึ้นหรือการฝ่าฝืนแบบอื่นๆ ต่อเงื่อนไข บทบัญญัติ หรือสิทธิ์

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

หากไม่มีการระบุเป็นอื่น Elken เป็นเจ้าของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงดีไซน์ ตัวอักษร ภาพ ซอฟต์แวร์ รูปภาพ เสียง ดนตรี วิดีโอ และเว็บปฏิสัมพันธ์ ดังนั้นจึงได้รับการปกป้องสิทธิ์ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมาย ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้าและกฎหมายและระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่มีการระบุไว้ ไม่อนุญาตให้ทำสำเนา ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ ส่ง ใช้หรือทำซ้ำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือวิธีการใดเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม นอกจากจะได้รับการยินยอมให้ใช้จาก Elken

8. เครื่องหมายการค้า

ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน ชื่อแบรนด์ สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ สโลแกน ครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่มีชื่อ ELKEN ถือเป็นสมบัติของ Elken แต่เพียงผู้เดียว มีชื่อทางการค้า ชื่อแบรนด์ สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ สโลแกน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อแบรนด์ ชื่อบริษัท โลโก้ สโลแกน เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการอื่นๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เป็นสมบัติของ Elken และ/หรือเจ้าของนั้นๆ

นอกจากนี้ ดีไซน์ของเว็บไซต์รวมถึงหัวเพจ กราฟิกที่สั่งทำ ปุ่มไอคอน และงานเขียน เป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายรูปลักษณ์ของ Elken และไม่อนุญาตให้ทำสำเนาลอกเลียน หรือใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Elken

9. การเชื่อมต่อ

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ มากหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ที่อาจให้คำแนะนำหรือสินค้าและบริการ ที่ดำเนินการโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สาม การที่ท่านใช้ลิงค์เหล่านี้ท่านได้รับทราบและยอมรับว่า Elken ไม่ได้สนับสนุนและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความคิดเห็น บริการ สินค้าหรือลิงค์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนี้ ท่านรับทราบและยอมรับว่า Elken ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้งานหรือการให้ความไว้วางใจในลิงค์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านี้ ท่านควรถามไปที่ผู้บริหารเว็บไซต์นี้โดยตรง

ท่านได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับเนื้อหาบนเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ แต่เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่การพาณิชย์เท่านั้น ท่านอาจอ้างอิงเนื้อหาที่เขียนบนเว็บไซต์ไปบนเว็บไซต์ของท่านโดยมีเงื่อนไขว่าบนเพจที่ใส่คำอ้างอิงจะต้องใส่ลิงค์มาที่เว็บไซต์นี้

10. ห้ามการใช้ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย

การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของท่านในการใช้บริการของเราและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้ท่านต้องรับประกันว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือที่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อกำหนด เงื่อนไขและถ้อยแถลงเหล่านี้ ท่านยอมรับว่า

 1. จะไม่อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือ ส่งผ่าน เนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่รังควาน ละเมิดสิทธิ หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร ใส่ร้าย รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เกลียดชังหรือเหยียดผิว เหยียดเชื้อชาติ หรือไม่เป็นที่ยอมรับ
 2. จะไม่อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือ ส่งผ่านสิ่งที่มีไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ขัดวาง ทำลายหรือจำกัดการใช้งานซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือเครื่องมือโทรคมนาคม
 3. จะไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้อื่น
 4. จะไม่รบกวนหรือขัดขวางบริการหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือไม่ฝ่าฝืนข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบายหรือระเบียบของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 5. จะไม่นำวัตถุจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือที่อยู่ อีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ หรือทรศัพท์ (ที่ไม่ใช่ของท่านเอง) เข้ามารวม
 6. จะไม่อัพโหลดเนื้อหาที่มีข้อมูลที่ท่านพิจารณาแล้วว่าเป็นความลับ มีเจ้าของรอบครอง หรือเป็นส่วนตัว
 7. จะไม่อัพโหลดเนื้อหาที่มีโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย เมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจพีระมิด หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต

11. การส่งมอบ

วัตถุ ข้อมูลหรือความคิดใดๆ ที่ท่านส่งผ่านหรือโพสต์บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามจะถูกจัดว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดย Elken หรือบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ การส่งผ่าน การจัดพิมพ์ การออกอากาศ การโพสต์ การพัฒนา การผลิตและทำการตลาดของสินค้า ไม่ว่าข้อกำหนดใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลส่วนตัวงหมดที่ให้กับ Elken จะถูกจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Elken ไม่รับผิดชอบในการตอบข้อความที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้

12. ความปลอดภัย

Elken เข้าใจดีว่าความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับท่านและเรามีมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมที่จะปกป้องธุรกรรมที่ท่านดำเนินการบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อท่านให้ท่านได้รับความปลอดภัยในการเข้าถึงเว็บไซต์