สมาคมศิลปกรรมและวัฒนธรรมตะวันออก (Oriental Art & Culture Association หรือ OACA) เป็นศูนย์ที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเอเชีย เพื่อเป็นรากฐานแห่งการศึกษาและดูแลพร้อมให้การอบรมต่อผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ

OACA ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมตะวันออกโดย:

OACA2017_1

เป็นสื่อกลางที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงศิลปะ

OACA2017_2

เชื่อมต่อวัฒนธรรมด้วยการให้การศึกษาและอบรม

OACA2017_3

เพิ่มเติมความรู้ผลงานศิลปะผ่านการค้นคว้า

OACA2017_4

สะสมและอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

OACA มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างสังคมทางด้านศิลปะ

โดยผ่านการจัดนิทรรศการเฉพาะกลุ่มตามกลุ่มสังคมในระดับต่างๆ จัดกลยุทธ์โปรแกรมเพื่อการศึกษา และจัดพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับศิลปินทั้งหน้าใหม่และศิลปินผู้มีประสบการณ์ รวมไปถึงผู้ที่คลั่งไคล้งานศิลปะได้สร้างสรรค์ผลงานและแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นกัน

The OACC was founded as a non-profit art space in 2011 under the auspices of Elken Foundation to promote Malaysian arts and culture to enrich people’s lives through art. One of the main ways OACC promotes cultural art is through the annual Pangkor Island Festival (PIF) sponsored by Elken Foundation as part of Elken’s Corporate Social Responsibility initiative to preserve the country’s rich Asian cultural heritage and provide a platform to nurture upcoming talents.

PIF is a community-based festival held in Pangkor Island every year since 2013. A highly anticipated event, this year’s ‘Art & Seek Carnival’ celebrates diversity in art, culture, music and food under one roof to bring residents and visitors together on a common platform of appreciation and understanding of global arts and culture.

The theme for the 4th Pangkor Island Festival (PIF) 2017 is ‘Kinship: Creating Bonds and Embracing Nature’. This year, in partnership with the International Council of Organisations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF), an Official Partner of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), PIF will show an exciting lineup of international folklore artists from Indonesia, Nigeria and Philippines, along with world-class visual artists from Japan and Taiwan. Visitors will be greeted with a carnival-like atmosphere and enjoy various performances, art & food bazaars, workshops, talks, music, film screening, visual & art installations, exhibitions, heritage & environmental conservation activities and more.

PIF2017_4