กิจกรรมที่เราส่งต่อความรัก ความเมตตา และช่วยเหลือชุมชนด้วยใจจริง ได้แก่:

helping-communities-01

ริเริ่มโครงการเพื่อสุขภาพและโภชนาการ

จัดให้มีการบริจาคเลือดโดยพนักงานบริษัททั่วประเทศประจำทุกปี ระดมทุนหาเงินสำหรับโครงการเพื่อตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็งทั่วประเทศ

ภารกิจทางด้านการบรรเทาภัยพิบัติ

โครงการเพื่อมนุษยชนหาเงินสมทบกองทุนหนันหยางเพื่อผู้ประสบภัยจากการระบาดของไวรัสไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น (ไวรัส JE) หรือ Nanyang JE Humanitarian Fund เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนชาวนาและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในครั้งนั้น และยังมีการตั้งศูนย์รับบริจาคทั่วประเทศเพื่อบริจาคของใช้และอาหารให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญทั่วประเทศมาเลเซีย

กิจกรรมทางด้านสังคมสงเคราะห์

หาทุนเพื่อสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ยากไร้ทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมและจัดงานกิจกรรม เลี้ยงอาหารและสร้างขวัญกำลังใจที่บ้านเด็กกำพร้า บ้านพักคนชรา และองค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ

helping-communities-01

ริเริ่มโครงการเพื่อสุขภาพและโภชนาการ

จัดให้มีการบริจาคเลือดโดยพนักงานบริษัททั่วประเทศประจำทุกปี ระดมทุนหาเงินสำหรับโครงการเพื่อตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็งทั่วประเทศ

ภารกิจทางด้านการบรรเทาภัยพิบัติ

โครงการเพื่อมนุษยชนหาเงินสมทบกองทุนหนันหยางเพื่อผู้ประสบภัยจากการระบาดของไวรัสไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น (ไวรัส JE) หรือ Nanyang JE Humanitarian Fund เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนชาวนาและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในครั้งนั้น และยังมีการตั้งศูนย์รับบริจาคทั่วประเทศเพื่อบริจาคของใช้และอาหารให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญทั่วประเทศมาเลเซีย

กิจกรรมทางด้านสังคมสงเคราะห์

หาทุนเพื่อสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ยากไร้ทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมและจัดงานกิจกรรม เลี้ยงอาหารและสร้างขวัญกำลังใจที่บ้านเด็กกำพร้า บ้านพักคนชรา และองค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ