เสริมสุขภาพของชุมชน ให้ความหวัง อำนาจและสร้างโอกาสสำหรับทุกคน

กว่า 21 ปีที่ผ่านมาเราดูแลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมไปในทางที่ดี

ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มงานทางด้านสุขภาพและโภชนาการ ภารกิจการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยหรือการจัดโปรแกรมเพื่อหาเงินสำหรับงานด้านสังคมสงเคราะห์ เราแสวงหาและยึดมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตเพื่อช่วยให้เกิดผลที่ขยายกว้างไปทั่วโลก

มูลนิธิเอลเคน ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ:

  • สร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีกว่าให้กับชุมชน
  • ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความหวังให้แก่ผู้คน
  • ส่งเสริมผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

 

เราทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ และเป็นหัวหอกสำคัญในการนำพาครอบครัว ชุมชนและประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ด้วยความร่วมมือและความพยายามนี้ เราได้สานต่องานช่วยเหลือผู้คนเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในอนาคต

มูลนิธิเอลเคน

social-responsibility-01

ช่วยเหลือสังคม

enter

social-responsibility-02

สมาคมศิลปกรรมและวัฒนธรรมตะวันออก

enter