ความรับผิดชอบต่อสังคม

กว่า  21 ปีที่ผ่านมา
เราดูแลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมไปในทางที่ดี

ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มงานทางด้านสุขภาพและโภชนาการ ภารกิจการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยหรือการจัดโปรแกรมเพื่อหาเงินสำหรับงานด้านสังคมสงเคราะห์ เราแสวงหาและยึดมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตเพื่อช่วยให้เกิดผลที่ขยายกว้างไปทั่วโลก

มูลนิธิเอลเคน ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ:

  • สร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีกว่าให้กับชุมชน
  • ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความหวังให้แก่ผู้คน
  • ส่งเสริมผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

เราทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ และเป็นหัวหอกสำคัญในการนำพาครอบครัว ชุมชนและประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ด้วยความร่วมมือและความพยายามนี้ เราได้สานต่องานช่วยเหลือผู้คนเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม และให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในอนาคต

มูลนิธิเอลเคน

  • ช่วยเหลือสังคม
  • สมาคมศิลปกรรมและวัฒนธรรมตะวันออก

หัวใจและจิตวิญญาณของประเทศ คือ ประชาชน และนี่คือองค์ประกอบสำคัญที่เรากำลังพัฒนาไปนานาประเทศ ข้ามภูมิภาค และออกไปทั่วโลก

กิจกรรมที่เราส่งต่อความรัก ความเมตตา และช่วยเหลือชุมชนด้วยใจจริง ได้แก่:

ริเริ่มโครงการเพื่อสุขภาพและโภชนาการ

จัดให้มีการบริจาคเลือดพนักงานบริษัททั่วประเทศประจำทุกปี ระดมทุนหาเงินสำหรับโครงการเพื่อตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็งทั่วประเทศ

ภารกิจทางด้านการบรรเทาภัยพิบัติ

โครงการเพื่อมนุษยชนหาเงินสมทบทุนหนันหยางเพื่อผู้ประสบภัยจากการระบาดของไวรัสไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น (ไวรัส JE) หรือ Nanyang JE Humanitarian Fund เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนชาวนาและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในครั้งนั้น และยังมีการตั้งศูนย์รับบริจาคทั่วประเทศเพื่อบริจาคของใช้และอาหารให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญทั่วประเทศมาเลเซีย

กิจกรรมทางด้านสังคมสงเคราะห์

หาทุนเพื่อสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ยากไร้ทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมและจัดงานกิจกรรม เลี้ยงอาหารและสร้างขวัญกำลังใจที่บ้านเด็กกำพร้า บ้านพักคนชรา และองค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ

OACA

การรักษามรดกทางวัฒนธรรมของเรา

สมาคมศิลปกรรมและวัฒนธรรมตะวันออก (Oriental Art & Culture Association หรือ OACA) เป็นศูนย์ที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเอเชีย เพื่อเป็นรากฐานแห่งการศึกษาและดูแลพร้อมให้การอบรมต่อผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ

OACA ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมตะวันออกโดย:

  • เป็นสื่อกลางที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงศิลปะ
  • เชื่อมต่อวัฒนธรรมด้วยการให้การศึกษาและอบรม
  • เพิ่มเติมความรู้ผลงานศิลปะผ่านการค้นคว้า
  • สะสมและอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

OACA มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างสังคมทางด้านศิลปะ

โดยผ่านการจัดนิทรรศการเฉพาะกลุ่มตามกลุ่มสังคมในระดับต่างๆ จัดกลยุทธ์โปรแกรมเพื่อการศึกษา และจัดพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับศิลปินทั้งหน้าใหม่และศิลปินผู้มีประสบการณ์ รวมไปถึงผู้ที่คลั่งไคล้งานศิลปะได้สร้างสรรค์ผลงานและแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นกัน