K-100

Bio Pure K-100 + Pre Filter Set


คือระบบการกรองน้ำแบบรีเวิร์ส ออสโมซิส สามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งเล็กกว่าเส้น ผ่านศูนย์กลางของเส้นผมถึง 500,000 เท่า ทำให้ได้น้ำที่บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบ เครื่องกรองน้ำไบโอเพียว เคน 1 ระบบที่สมบูรณ์แบบ ใช้เทคโนโลยี ที่ล้ำสมัย และดีที่สุดในการผลิต ผลิตน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการ รูปลักษณ์ที่ทันสมัย สะดวก กะทัดรัด หนึ่งเดียวในเอเชีย และ 1ใน 4 ของโลกที่ได้รับรางวัล รับประกันคุณภาพน้ำที่บริสุทธิ์ (S-300) จากองค์กรอนามัยน้ำโลก(WQA)

วีดีโอ