Fujita Lactose-S

Fujita Lactose-S


สูตรการทำความสะอาดลำไส้จากญี่ปุ่น ฟูจิต้า แลคโตส-เอส เป็นซินไบโอติกที่ประกอบไปด้วยโปรไบโอติก คือ บิฟิดัส แบคทีเรียหนึ่งพันล้านตัว และพรีไบโอติก คือ โอลิโกแซ็กคาไรด์ ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้ช่วยล้างพิษในร่างกายและป้องกันการดูดซึมสารพิษกลับเข้าสู่ร่างกาย โดย • กำจัดอุจจาระที่ติดค้างในลำไส้ • กำจัดการสะสมสารพิษ บิฟิดัส แบคทีเรียหนึ่งพันล้านตัว