Fish-Oil

Fish Oil 18/12


เป็นน้ำมันธรรมชาติสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกบริเวณมหาสมุทรอาร์คติกและทะเลแถบนอร์เวย์ น้ำมันปลามีไขมันที่ดี ไม่อิ่มตัว โอเมก้า 3 ทั้งอีพีเอและดีเอ็ชเอ