ลูกค้าสัมพันธ์

มาเลเซีย

สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: +60 3 7783 3060
อีเมลล์: customerservice@elken.com

เวลาทำการ
Mon – Fri: 10am – 6pm
Sat: 10am – 3pm

สิงคโปร์

สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: +65 674 64911
อีเมลล์: customerservice@elken.com

เวลาทำการ
Mon – Sat: 10am – 6pm

บรูไน

สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: +673 223 6127
อีเมลล์: customerservice@elken.com

เวลาทำการ
Mon – Sat: 10am – 6pm

ฮ่องกง

สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: +852 3181 5000
อีเมลล์: customerservice@elken.com

เวลาทำการ
Mon – Sat: 10am – 6pm

ไทย

สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: +662 096 1945
อีเมลล์: customerservice@elken.com

เวลาทำการ
Mon – Sat: 10am – 6pm

ไต้หวัน

สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: +886-4-2329 2786
อีเมลล์: customerservice@elken.com

เวลาทำการ
Mon – Fri: 10am – 6pm

ฟิลิปปินส์

สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: +63 905 212 5908
อีเมลล์: customerservice@elken.com

เวลาทำการ
Mon – Sat: 10am – 6pm

กัมพูชา

สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: +855 23 9823 23
อีเมลล์: customerservice@elken.com

เวลาทำการ
Mon – Sat: 10am – 6pm